Unbanned / Odbanování

 

Pokud si myslíte, že vás jeden z admin týmu neprávem zabanoval ,prosím vložte následující.

Žádost musí obsahovat tyto informace

Váš nickname ve hře:

Jaký den a v kolik hodin jste dostali ban:

Jméno admina který vás zakázal:

Váš příběh :

 

English

If you think you one of the admin team has banned unjustly, please insert the following. The request must contain the following information


Your Nickname in game:
What day and what time you got banned:
Name of admin who banned you:
Your story:

 

Kontaktujte nás