Hodnosti

Private  Private First Class  Lance Corporal
Žádné požadavky Požadavky:
Score: 150
Požadavky:
Score: 500
  ranks  ranks ranks
Corporal Sergeant Staff Sergeant
Požadavky:
Score: 800
Požadavky:
Score: 2500
Požadavky:
Score: 5000
  ranks ranks     ranks
Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant
Požadavky:
Score: 8000
Požadavky:
Score: 20 000
Požadavky: *(1)
Score: 20 000
  ranks ranks ranks
Master Gunnery Sgt. Sergeant Major Sgt. Major of the Corps
Požadavky:
Score: 50 000
Požadavky: *(2)
Score: 50 000**
Požadavky: *(3)
Score: 50 000
  ranks   ranks      ranks
2nd Lieutenant 1st Lieutenant Captain
Požadavky:
Score: 60 000
Požadavky:
Score: 75 000
Požadavky:
Score: 90 000
  ranks   ranks   ranks
Major Lieutenant Colonel Colonel
Požadavky:
Score: 115 000
Požadavky:
Score: 125 000
Požadavky:
Score: 150 000
  ranks ranks ranks
Brigadier General Major General Lieutenant General
Požadavky: *(4)
Score: 180 000
Požadavky: *(5)
Score: 200 000
Požadavky:
Score: 200 000
  ranks ranks     ranks
General
Požadavky: *(6)
Score: 200 000
ranks
*(1) Požadavky pro First Sergeant: *(2) Požadavky pro Sergeant Major: *(3) Sergeant Major of the Corps:
Po získání vyznamenání:
· Basic Knife
· Basic Pistol
· Basic Assault
· Basic Anti-Tank
· Basic Sniper
· Basic Spec Ops
· Basic Support
· Basic Engineer
· Basic Medic
Po získání vyznamenání:
· Basic Armor
· Basic Transport
· Basic Helicopter
· Basic Aviator
· Basic Air Defense
· Basic Ground Defense
Pouze 1 osoba může držet tuto hodnost v jednu chvíli. Tato hodnost se uděluje nejlépe hrajícímu Sergeant Major na konci každého měsíce.

 

*(4) Požadavky pro Brigadier General:

 

*(5) Požadavky pro Major General:

 

*(6) Požadavky pro General:

Po získání vyznamenání:
· Expert Armor Badge
· Expert Transport Badge
· Expert Helicopter Badge
· Expert Aviator Badge
· Expert Air Defense Badge
· Expert Ground Defense Badge
Po získání vyznamenání:
· Expert Knife Combat Badge
· Expert Pistol Combat Badge
· Expert Assault Combat Badge
· Expert Anti-tank Combat Badge
· Expert Sniper Combat Badge
· Expert Spec Ops Combat Badge
· Expert Support Combat Badge
· Expert Engineer Combat Badge
· Expert Medic Combat Badge
Osoba s nejvyšším rankem v měsíci.